خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 3121 سوله : 0 قیمت : 620,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتـــهارد
زمین : 4200 سوله : 1300 قیمت : 2,700,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 16600 سوله : 0 قیمت : 41,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 24000 سوله : 13000 قیمت : 90,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 271 سوله : 125 قیمت : 730,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 5440 سوله : 250 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 2000 سوله : 1000 قیمت : 850,000,000 اطلاعات بیشتر
محمد شهر (كـــــرج)
زمین : 50000 سوله : 30000 قیمت : 180,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 15000 سوله : 3700 قیمت : 18,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 1500 سوله : 500 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی سیمین دشت
زمین : 2000 سوله : 1000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 2400 سوله : 900 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 24000 سوله : 13000 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 120 سوله : 80 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 80 سوله : 80 ودیعه : 12,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 200 سوله : 110 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 100 سوله : 100 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی کــــاوه
زمین : 5130 سوله : 1200 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 1600 سوله : 0 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3