خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 6500 سوله : 1075 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 300 سوله : 300 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 قیمت : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 قیمت : 850,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 50 سوله : 37 قیمت : 330,000,000 اطلاعات بیشتر
حسن اباد فشافویه
زمین : 5000 سوله : 1200 قیمت : 1,500,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی زاویـــــه
زمین : 4000 سوله : 2600 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 270 سوله : 140 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 1975 سوله : 0 قیمت : 534,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4000 سوله : 2400 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 648 سوله : 540 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
حسن اباد فشافویه
زمین : 5000 سوله : 1200 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 2500 سوله : 500 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 4000 سوله : 1000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1300 سوله : 600 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 9000 سوله : 0 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
1 2 3