خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1000 سوله : 280 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 2760 سوله : 1000 قیمت : 22,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4000 سوله : 2200 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 1700 سوله : 600 قیمت : 1,400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 2000 سوله : 0 قیمت : 1,100,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 10000 سوله : 400 قیمت : 20,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 7500 سوله : 1000 قیمت : 50,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 6000 سوله : 2800 قیمت : 10,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 5000 سوله : 1000 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرستــــــان
زمین : 5000 سوله : 1000 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1700 سوله : 1000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 975 سوله : 150 ودیعه : 15,000,000 اطلاعات بیشتر
حسن اباد فشافویه
زمین : 870000 سوله : 3360 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 5300 سوله : 3000 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2400 سوله : 1400 ودیعه : 380,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 750 سوله : 750 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 700 سوله : 550 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3