خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی پــرندک
زمین : 1300 سوله : 600 قیمت : 3,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 2000 سوله : 150 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 450 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 5720 سوله : 600 قیمت : 3,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 3050 سوله : 900 قیمت : 4,100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1250 سوله : 550 قیمت : 5,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی فیروز کوه
زمین : 4500 سوله : 2876 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 1750 سوله : 900 قیمت : 8,800,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 147 سوله : 147 قیمت : 1,750,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 2000 سوله : 300 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 4000 سوله : 350 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خوارزمی
زمین : 10000 سوله : 2100 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1000 سوله : 400 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2700 سوله : 900 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکـــی
زمین : 1450 سوله : 600 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1500 سوله : 1500 ودیعه : 400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 1670 سوله : 900 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3