خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم قم
زمین : 2188 سوله : 0 قیمت : 3,282,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4000 سوله : 2700 قیمت : 35,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شنزار (شریف اباد)
زمین : 90 سوله : 90 قیمت : 1,600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 10400 سوله : 0 قیمت : 26,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی فجر گرمسار
زمین : 2000 سوله : 1000 قیمت : 10,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 2800 سوله : 0 قیمت : 2,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی سمنان
زمین : 256 سوله : 256 قیمت : 900,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 210 سوله : 210 قیمت : 2,800,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 1000 سوله : 450 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خوارزمی
زمین : 2000 سوله : 1000 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1350 سوله : 300 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 630 سوله : 320 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 351 سوله : 1000 ودیعه : 1 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی بیجین ری
زمین : 3150 سوله : 1800 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 1460 سوله : 900 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 2000 سوله : 600 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 250 سوله : 250 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 6000 سوله : 2000 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3