خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1550 سوله : 750 قیمت : 1,600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5000 سوله : 1000 قیمت : 2,700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5000 سوله : 3500 قیمت : 10,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 12000 سوله : 12000 قیمت : 60,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 4200 سوله : 0 قیمت : 900,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 2200 سوله : 0 قیمت : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 3146 سوله : 0 قیمت : 700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 29000 سوله : 0 قیمت : 8,700,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 3400 سوله : 0 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 7200 سوله : 0 قیمت : 2,550,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1550 سوله : 750 ودیعه : 70,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 5000 سوله : 800 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 270 سوله : 270 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 2000 سوله : 1500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5000 سوله : 3500 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 32 سوله : 0 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 32 سوله : 0 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 32 سوله : 0 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 3000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خرم دشت
زمین : 300 سوله : 300 ودیعه : 60,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3