خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی مامونیه
زمین : 942 سوله : 432 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 1000 سوله : 500 قیمت : 3,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 5000 سوله : 2000 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 288 سوله : 216 قیمت : 2,700,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 1850 سوله : 800 قیمت : 18,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی فجر گرمسار
زمین : 2200 سوله : 600 قیمت : 900,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 6000 سوله : 2000 قیمت : 5,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 1680 سوله : 700 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکـــی
زمین : 1500 سوله : 600 قیمت : 1,700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکـــی
زمین : 2000 سوله : 1000 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی فجر گرمسار
زمین : 12000 سوله : 1500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 500 سوله : 300 ودیعه : 70,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 600 سوله : 300 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 110 سوله : 110 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 2000 سوله : 270 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 20000 سوله : 150 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 16000 سوله : 2000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3