خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده رباط کریـــــم
زمین : 54000 سوله : 0 قیمت : 4,700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2800 سوله : 0 قیمت : 1,100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 1800 سوله : 800 قیمت : 20,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 5000 سوله : 0 قیمت : 12,500,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 5000 سوله : 2000 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 4800 سوله : 1200 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5000 سوله : 3500 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 16000 سوله : 0 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتـــهارد
زمین : 7000 سوله : 3300 قیمت : 3,400,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 750 سوله : 650 قیمت : 8,250,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 240 سوله : 240 ودیعه : 60,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1000 سوله : 130 ودیعه : 15,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 1800 سوله : 800 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 2000 سوله : 350 ودیعه : 70,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 200 سوله : 120 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 900 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5000 سوله : 3500 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 0 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 6000 سوله : 1000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 2500 سوله : 900 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3