خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3721 سوله : 1200 قیمت : 45,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گرمسار
زمین : 2400 سوله : 0 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی مامونیه
زمین : 1000 سوله : 450 قیمت : 10,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گرمسار
زمین : 350 سوله : 350 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گرمسار
زمین : 4805 سوله : 940 قیمت : 14,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گرمسار
زمین : 210 سوله : 210 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ساوه
زمین : 1250 سوله : 400 قیمت : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2070 سوله : 1000 قیمت : 19,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5000 سوله : 1200 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 2400 سوله : 1300 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 2400 سوله : 1200 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
حسن اباد فشافویه
زمین : 1250 سوله : 500 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 800 سوله : 500 ودیعه : 400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 700 سوله : 500 ودیعه : 400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 6800 سوله : 4500 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریزک
زمین : 1000 سوله : 0 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی فجر گرمسار
زمین : 5400 سوله : 1700 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3