خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 20000 سوله : 2400 قیمت : 18,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 5960 سوله : 2460 قیمت : 30,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 1550 سوله : 550 قیمت : 1,700,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 720 سوله : 1 قیمت : 1,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 5000 سوله : 0 قیمت : 2,300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 50 سوله : 50 قیمت : 850,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 25000 سوله : 0 قیمت : 17,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1300 سوله : 840 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده شرق تهـــران
زمین : 290 سوله : 290 قیمت : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گرمسار
زمین : 2925 سوله : 360 قیمت : 210,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 1550 سوله : 550 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 270 سوله : 240 ودیعه : 15,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2300 سوله : 1000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 80 سوله : 80 ودیعه : 250,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 2200 سوله : 1200 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4080 سوله : 1344 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3