خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 288 سوله : 216 قیمت : 1,250,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 288 سوله : 216 قیمت : 1,150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چیچک لو
زمین : 200 سوله : 150 قیمت : 400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چیچک لو
زمین : 200 سوله : 150 قیمت : 230,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چیچک لو
زمین : 500 سوله : 200 قیمت : 900,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 776 سوله : 425 قیمت : 1,400,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 285 سوله : 90 قیمت : 850,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 2400 سوله : 600 قیمت : 12,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 14 سوله : 14 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 600 سوله : 0 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 70 سوله : 70 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چیچک لو
زمین : 340 سوله : 220 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1000 سوله : 420 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چیچک لو
زمین : 286 سوله : 140 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3500 سوله : 1000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 6000 سوله : 1800 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 60 سوله : 60 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 1725 سوله : 800 ودیعه : 400,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3