خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 2000 سوله : 2300 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 900 سوله : 350 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 1134 سوله : 740 قیمت : 750,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 1355 سوله : 0 قیمت : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 900 سوله : 500 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 135 سوله : 135 قیمت : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 250 سوله : 210 قیمت : 550,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 440 سوله : 380 قیمت : 970,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 250 سوله : 250 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 0 سوله : 300 ودیعه : 25,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 10000 سوله : 1000 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 135 سوله : 135 ودیعه : 75,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 250 سوله : 210 ودیعه : 135,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 440 سوله : 380 ودیعه : 240,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 2000 سوله : 400 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 729 سوله : 500 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 10000 سوله : 4000 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
1 2 3