مالک محترم خواهشمند است در صورت وجود تناسب خواسته مشتری با ملک شما ، کد درخواستی را از طریق تماس با ما اعلام فرمائید تا در اسرع وقت هماهنگی جهت بازدید صورت پذیرد.
جستجو ...
جستجو
نیاز به رهن و اجاره
کد : 161821 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
بازار اهن تجاری
مشاهده جزئیات
_منطقه صنعتی گـرمــدره کد : 161819 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
مشاهده جزئیات
کد : 161818 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
انبار نگهداری کالا
مشاهده جزئیات
شهرک صنعتی گلگون کد : 161817 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
تیپ f
مشاهده جزئیات
شهرک صنعتی زواره ای کد : 161816 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
مشاهده جزئیات
کد : 161814 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
مشاهده جزئیات
کد : 161802 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
نیاز به برق بالا
مشاهده جزئیات
شهرک صنعتی گلگون کد : 161801 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
مشاهده جزئیات
_منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه) کد : 161790 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): از 10 تا 20 میلیون اجاره (تومان): از 1 تا 2 میلیون توضیحات :
۱۵۰ آمپر برق. ۶متر ارتفاع اتاق اداری و کارگری.
مشاهده جزئیات
_بزرگراه ازادگــــــان کد : 161786 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
انبار پخش ازادگان
مشاهده جزئیات
_جاده قدیم کـــرج(65متری فتح) کد : 161784 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
1000متر سالن تمیز جهت تجهیزات پزشکی
مشاهده جزئیات
_جاده قدیم کـــرج(65متری فتح) کد : 161782 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
100متر بهداشتی انبار مواد غذایی
مشاهده جزئیات
_جاده مخصوص کــــرج کد : 161781 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
500متر انبار پخش -جاده قدیم و مخصوص
مشاهده جزئیات
_جاده قدیم کـــرج(65متری فتح) کد : 161780 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
450متر انبار
مشاهده جزئیات
شهرک صنعتی گلگون کد : 161779 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
تیپ a
مشاهده جزئیات
_جاده قدیم کـــرج(65متری فتح) کد : 161775 متراژ زمین : 501 تا 1000 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
700تا 1000انبار مواد غذایی
مشاهده جزئیات
_منطقه صنعتی گـرمــدره کد : 161774 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
200مترانبار
مشاهده جزئیات
_جاده قدیم کـــرج(65متری فتح) کد : 161772 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
100متر بهداشتی
مشاهده جزئیات
_بزرگراه ازادگــــــان کد : 161771 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
200انبار بهمراه اداری
مشاهده جزئیات
_احمدآباد مستــــوفی کد : 161770 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
700متر انبار غذایی
مشاهده جزئیات