مالک محترم خواهشمند است در صورت وجود تناسب خواسته مشتری با ملک شما ، کد درخواستی را از طریق تماس با ما اعلام فرمائید تا در اسرع وقت هماهنگی جهت بازدید صورت پذیرد.
جستجو ...
جستجو
نیاز به رهن و اجاره
_محدوده شرق تهـــران کد : 166962 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
سوله یا کارگاه بهداشتی حدود 200 متر
مشاهده جزئیات
_بزرگراه ازادگــــــان کد : 166961 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): از 30 تا 50 میلیون اجاره (تومان): از 1 تا 2 میلیون توضیحات :
مشاهده جزئیات
_محدوده جنوب تهــــران کد : 166958 متراژ زمین : 2001 تا 3000 متر مربع متراژ سوله : 1001 تا 2000 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
سوله جهت انبار تجهیزات پزشکی با محیط اداری (حداقل یک اتاق) - متراژ از 1300 متر تا 1500 متر -
مشاهده جزئیات
_قلعه حسن خان(شهر قدس) کد : 166952 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): از 20 تا 30 میلیون اجاره (تومان): از 2 تا 5 میلیون توضیحات :
مشاهده جزئیات
کد : 166951 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): از 1 تا 2 میلیون توضیحات :
سوله کمتر از 100 متر،. دارای برق صنعتی حداقل 32 امپر سه فاز، جهت اجاره،
مشاهده جزئیات
شهرک صنعتی خوارزمی کد : 165963 متراژ زمین : 501 تا 1000 متر مربع متراژ سوله : 1001 تا 2000 متر مربع ودیعه (تومان): رهن کامل اجاره (تومان): از 1 تا 2 میلیون توضیحات :
مشاهده جزئیات
_حومه کـــــــرج کد : 165956 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): رهن کامل اجاره (تومان): از 1 تا 2 میلیون توضیحات :
مشاهده جزئیات
شهرک صنعتی مامونیه کد : 165954 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1001 تا 2000 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
مشاهده جزئیات
شهرک صنعتی هشتگرد کد : 165951 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): از 30 تا 50 میلیون اجاره (تومان): از 1 تا 2 میلیون توضیحات :
مشاهده جزئیات
_60متــری شورآبـــاد کد : 165947 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): از 50 میلیون به بالا اجاره (تومان): از 2 تا 5 میلیون توضیحات :
مشاهده جزئیات
کد : 161821 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
بازار اهن تجاری
مشاهده جزئیات
_منطقه صنعتی گـرمــدره کد : 161819 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
مشاهده جزئیات
کد : 161818 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
انبار نگهداری کالا
مشاهده جزئیات
شهرک صنعتی گلگون کد : 161817 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
تیپ f
مشاهده جزئیات
شهرک صنعتی زواره ای کد : 161816 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
مشاهده جزئیات
کد : 161814 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
مشاهده جزئیات
کد : 161802 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
نیاز به برق بالا
مشاهده جزئیات
شهرک صنعتی گلگون کد : 161801 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
مشاهده جزئیات
_منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه) کد : 161790 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): از 10 تا 20 میلیون اجاره (تومان): از 1 تا 2 میلیون توضیحات :
۱۵۰ آمپر برق. ۶متر ارتفاع اتاق اداری و کارگری.
مشاهده جزئیات
_بزرگراه ازادگــــــان کد : 161786 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
انبار پخش ازادگان
مشاهده جزئیات