مالک محترم خواهشمند است در صورت وجود تناسب خواسته مشتری با ملک شما ، کد درخواستی را از طریق تماس با ما اعلام فرمائید تا در اسرع وقت هماهنگی جهت بازدید صورت پذیرد.
جستجو ...
جستجو
نیاز به رهن و اجاره
کد : 183078 متراژ زمین : 0 تا 0 متر مربع متراژ سوله : 3001 تا 5000 متر مربع ودیعه (تومان): از 50 میلیون به بالا اجاره (تومان): از 5 تا 10 میلیون توضیحات :
سوله یا زمین فرقی ندارد فقط باید کف حد اقل 3000 متر بتون باشد ودیعه تا 200 میلیون امکانپذیر است با اجاره تا 10 میلیون
مشاهده جزئیات
_حومه کـــــــرج کد : 183077 متراژ زمین : 501 تا 1000 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
حداقل 3 اتاق ادلری داشته باشد
مشاهده جزئیات
کد : 182078 متراژ زمین : 501 تا 1000 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
دارای آب و برق و گاز دارای سردخانه بالا و زیر صفر دارای انبار جهت ذخیره مواد اولیه و دپوی محصولات کف و دیوارها سنگ یا سرامیک جهت تولید مواد غذایی
مشاهده جزئیات
شهرک صنعتی شکوهیه کد : 182075 متراژ زمین : 2001 تا 3000 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
زون شیمیائی، شهرک صنعتی لیا، سلفچگان، کاوه، کاسپین، گاز حداقل ۱۰۰ متر مکعب
مشاهده جزئیات
_جاده ســــــاوه کد : 182073 متراژ زمین : 501 تا 1000 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): از 30 تا 50 میلیون اجاره (تومان): از 2 تا 5 میلیون توضیحات :
با سلام سوله مد نظر حتما در شهرک صنعتی و قسمت شیمیایی باشد
مشاهده جزئیات
شهرک صنعتی اشتـــهارد کد : 181075 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): رهن کامل اجاره (تومان): توضیحات :
مشاهده جزئیات
_جاده مخصوص کــــرج کد : 181072 متراژ زمین : 501 تا 1000 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): از 10 تا 20 میلیون توضیحات :
مشاهده جزئیات
شهرک صنعتی خاوران کد : 181070 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): از 20 تا 30 میلیون اجاره (تومان): از 2 تا 5 میلیون توضیحات :
مشاهده جزئیات
کد : 180069 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): از 10 تا 20 میلیون اجاره (تومان): از 1 تا 2 میلیون توضیحات :
مشاهده جزئیات
_شهرستــــــان کد : 180068 متراژ زمین : 5001 تا 7000 متر مربع متراژ سوله : 5001 تا 10000 متر مربع ودیعه (تومان): از 50 میلیون به بالا اجاره (تومان): از 50 میلیون به بالا توضیحات :
در استان گیلان باشد.سوله
مشاهده جزئیات
_محدوده جنوب تهــــران کد : 180067 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
مشاهده جزئیات
_حومه کـــــــرج کد : 180066 متراژ زمین : 501 تا 1000 متر مربع متراژ سوله : 1001 تا 2000 متر مربع ودیعه (تومان): از 30 تا 50 میلیون اجاره (تومان): از 2 تا 5 میلیون توضیحات :
مشاهده جزئیات
کد : 180064 متراژ زمین : 501 تا 1000 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): از 50 میلیون به بالا اجاره (تومان): از 2 تا 5 میلیون توضیحات :
سوله بهداشتی جهت تولید کیک و شیرینی
مشاهده جزئیات
شهرک صنعتی نصیرآباد کد : 180063 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): از 30 تا 50 میلیون اجاره (تومان): از 2 تا 5 میلیون توضیحات :
مشاهده جزئیات
_جاده خـــــاوران کد : 180060 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): اجاره (تومان): توضیحات :
شرق تهران و جاده خاوران. نیاز به اجاره سوله دارم. برای تولید ظروف کاغذی. ترجیحا بهداشتی باشد بهتر است.
مشاهده جزئیات
_محدوده جنوب تهــــران کد : 180057 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): از 50 میلیون به بالا اجاره (تومان): از 5 تا 10 میلیون توضیحات :
سوله بهداشتی
مشاهده جزئیات
_بزرگراه ازادگــــــان کد : 180052 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): از 20 تا 30 میلیون اجاره (تومان): از 2 تا 5 میلیون توضیحات :
مشاهده جزئیات
_جاده قدیم کـــرج(65متری فتح) کد : 179056 متراژ زمین : 2001 تا 3000 متر مربع متراژ سوله : 0 تا 0 متر مربع ودیعه (تومان): از 50 میلیون به بالا اجاره (تومان): از 30 تا 50 میلیون توضیحات :
حداقل 400 متر اداری لازم دارم
مشاهده جزئیات
شهرک صنعتی شکوهیه کد : 179055 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): از 30 تا 50 میلیون اجاره (تومان): از 1 تا 2 میلیون توضیحات :
مشاهده جزئیات
_خیابان اتحاد(جاده دماونــــد) کد : 179054 متراژ زمین : 1 تا 500 متر مربع متراژ سوله : 1 تا 1000 متر مربع ودیعه (تومان): رهن کامل اجاره (تومان): از 1 تا 2 میلیون توضیحات :
با توجه به شرایط کار نیازمند محیط تولیدی تمیز به همراه واحد اداری مرتبط میباشم .
مشاهده جزئیات