خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 289 سوله : 289 قیمت : 1,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی سمنان
زمین : 60000 سوله : 40000 قیمت : 700,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 8000 سوله : 2000 قیمت : 55,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی سلفچگان
زمین : 2250 سوله : 0 قیمت : 2,700,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1250 سوله : 450 قیمت : 8,500,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریار
زمین : 1400 سوله : 1000 قیمت : 25,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 300 سوله : 250 قیمت : 13,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2000 سوله : 0 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 200 سوله : 200 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستوفی
زمین : 2130 سوله : 1700 قیمت : 31,950,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی پرند
زمین : 3712 سوله : 2000 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ثامن الحجج(خاوران)
زمین : 450 سوله : 250 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 8000 سوله : 2000 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شنزار (شریف اباد)
زمین : 2600 سوله : 1200 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی قرچک
زمین : 1000 سوله : 430 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شنزار (شریف اباد)
زمین : 2400 سوله : 1100 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 620 سوله : 220 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی مامونیه
زمین : 2000 سوله : 1000 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 2000 سوله : 720 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3