خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی گرمسار
زمین : 2200 سوله : 130 قیمت : 2,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 4700 سوله : 2400 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 7486 سوله : 3392 قیمت : 53,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 6000 سوله : 400 قیمت : 24,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 4104 سوله : 1000 قیمت : 12,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 180 سوله : 180 قیمت : 4,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 135 سوله : 135 قیمت : 2,850,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2600 سوله : 650 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1360 سوله : 350 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 4700 سوله : 2400 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 2100 سوله : 800 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2200 سوله : 800 ودیعه : 250,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3528 سوله : 2100 ودیعه : 4,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 700 سوله : 420 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 320 سوله : 300 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآباد
زمین : 325 سوله : 300 ودیعه : 600,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآباد
زمین : 3000 سوله : 1000 ودیعه : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1500 سوله : 1300 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5000 سوله : 1500 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3