خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده رباط کریـــــم
زمین : 15600 سوله : 0 قیمت : 2,340,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 20000 سوله : 250 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 5000 سوله : 2500 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 1500 سوله : 630 قیمت : 0 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 2000 سوله : 1000 قیمت : 10,000,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 5000 سوله : 800 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 200 سوله : 0 قیمت : 420,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2200 سوله : 900 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریـــزک
زمین : 500 سوله : 180 قیمت : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 600 سوله : 300 قیمت : 600,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 1750 سوله : 1500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 600 سوله : 300 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1500 سوله : 400 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 2000 سوله : 1000 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 400 سوله : 400 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 400 سوله : 400 ودیعه : 70,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3000 سوله : 0 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 884 سوله : 1550 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
حسن اباد فشافویه
زمین : 500 سوله : 50 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3