خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 2000 سوله : 1000 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 5000 سوله : 2400 قیمت : 10,000,000,000 اطلاعات بیشتر

زمین : 386 سوله : 386 قیمت : 2,007,200,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتـــهارد
زمین : 1200 سوله : 0 قیمت : 144,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریـــزک
زمین : 300 سوله : 160 قیمت : 800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 6400 سوله : 1000 قیمت : 11,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 7500 سوله : 4000 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 270 سوله : 270 قیمت : 1,800,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 720 سوله : 380 قیمت : 2,160,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 250 سوله : 75 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 2900 سوله : 1400 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4020 سوله : 1000 ودیعه : 350,000,000 اطلاعات بیشتر
خیابان اتحاد(جاده دماونــــد)
زمین : 1200 سوله : 700 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5200 سوله : 3000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 27000 سوله : 750 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 27000 سوله : 2000 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 130 سوله : 130 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 240 سوله : 240 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 27000 سوله : 140 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
1 2 3