خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1375 سوله : 0 قیمت : 750,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 4350 سوله : 2400 قیمت : 2,100,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 100 سوله : 100 قیمت : 505,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نظرآباد
زمین : 8000 سوله : 5000 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی کارا (ورامین)
زمین : 3633 سوله : 1250 قیمت : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 600 سوله : 0 قیمت : 900,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 3500 سوله : 800 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 200 سوله : 165 قیمت : 185,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خـــــاوران
زمین : 30000 سوله : 2900 قیمت : 30,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 11750 سوله : 4000 قیمت : 35,250,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
60متــری شورآبـــاد
زمین : 1200 سوله : 300 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 2300 سوله : 1100 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3600 سوله : 1800 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 120 سوله : 120 ودیعه : 25,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 400 سوله : 75 ودیعه : 120,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 30000 سوله : 800 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 850 سوله : 350 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 5000 سوله : 2300 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3