خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 244 سوله : 160 قیمت : 1,600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 4300 سوله : 2200 قیمت : 5,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 850 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 4050 سوله : 1200 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 3000 سوله : 700 قیمت : 5,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1000 سوله : 500 قیمت : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 10000 سوله : 5000 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی کــــاوه
زمین : 5400 سوله : 1100 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 2400 سوله : 1300 قیمت : 6,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1000 سوله : 600 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 4300 سوله : 2200 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 850 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 40000 سوله : 1160 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 880 سوله : 460 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2800 سوله : 2000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 900 سوله : 570 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3