خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4000 سوله : 900 قیمت : 5,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پــرندک
زمین : 3200 سوله : 700 قیمت : 2,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی محمود اباد
زمین : 180 سوله : 0 قیمت : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 5400 سوله : 0 قیمت : 7,300,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 500 سوله : 350 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی سالاریه
زمین : 5250 سوله : 300 قیمت : 1,600,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 2000 سوله : 900 قیمت : 20,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکـــی
زمین : 12000 سوله : 800 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 4850 سوله : 1200 قیمت : 3,900,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی پــرندک
زمین : 3200 سوله : 700 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 250 سوله : 250 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4400 سوله : 1200 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خـــــاوران
زمین : 4400 سوله : 1100 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 325 سوله : 320 ودیعه : 180,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی زاویـــــه
زمین : 3000 سوله : 1500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 700 سوله : 550 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 1000 سوله : 1100 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3