خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 650 سوله : 0 قیمت : 1,040,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 20000 سوله : 3500 قیمت : 20,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی هشتگرد
زمین : 3000 سوله : 2000 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی هشتگرد
زمین : 3000 سوله : 2000 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4080 سوله : 1680 قیمت : 5,800,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 330 سوله : 320 قیمت : 12,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 165 سوله : 165 قیمت : 2,475,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2000 سوله : 1000 قیمت : 2,700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 3150 سوله : 800 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 600 سوله : 600 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 12000 سوله : 650 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 350 سوله : 300 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 1800 سوله : 800 ودیعه : 400,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کمرد
زمین : 360 سوله : 430 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 12000 سوله : 4200 ودیعه : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 400 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 2000 سوله : 900 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3