خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 5130 سوله : 500 قیمت : 25,650,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1000 سوله : 230 قیمت : 1,100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 300 سوله : 150 قیمت : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 50 سوله : 0 قیمت : 800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 50 سوله : 250 قیمت : 1,100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 37800 سوله : 2200 قیمت : 95,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 22000 سوله : 0 قیمت : 8,800,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهــــران
زمین : 25000 سوله : 0 قیمت : 30,000,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 10000 سوله : 800 قیمت : 8,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گرمسار
زمین : 10000 سوله : 400 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 300 سوله : 300 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 37800 سوله : 2200 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 6800 سوله : 4800 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 5000 سوله : 1000 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 600 سوله : 600 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 700 سوله : 600 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهــــران
زمین : 20000 سوله : 3500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 3000 سوله : 1000 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 288 سوله : 216 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3