خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 1500 سوله : 150 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 5000 سوله : 2000 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی زاویـــــه
زمین : 3000 سوله : 1100 قیمت : 1,900,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4900 سوله : 2500 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 316 سوله : 200 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 14000 سوله : 7000 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
محدوده جنوب تهــــران
زمین : 1300 سوله : 1300 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 234 سوله : 200 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 300 سوله : 300 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی کــــاوه
زمین : 25000 سوله : 11000 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2450 سوله : 1200 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 50 سوله : 0 ودیعه : 85,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 3400 سوله : 600 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3200 سوله : 800 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1300 سوله : 800 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 600 سوله : 400 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3