خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1000 سوله : 550 قیمت : 1,100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 600 سوله : 400 قیمت : 550,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 5000 سوله : 2800 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 40000 سوله : 2000 قیمت : 16,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 0 قیمت : 1,150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3740 سوله : 0 قیمت : 1,271,600,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 5000 سوله : 0 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3000 سوله : 1200 قیمت : 1,800,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 1308 سوله : 500 قیمت : 2,092,800,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 1336 سوله : 500 قیمت : 2,137,600,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 6000 سوله : 2000 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 700 سوله : 253 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 320 سوله : 160 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1000 سوله : 750 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 737 سوله : 252 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 8000 سوله : 5000 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 10000 سوله : 4200 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 207 سوله : 110 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1200 سوله : 400 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3