خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
محدوده جنوب تهران
زمین : 30000 سوله : 140 قیمت : 12,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریزک
زمین : 50000 سوله : 0 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 260 سوله : 180 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 2000 سوله : 1200 قیمت : 48,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 1980 سوله : 900 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 1680 سوله : 550 قیمت : 4,600,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 21000 سوله : 0 قیمت : 420,000,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهران
زمین : 500 سوله : 250 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 6720 سوله : 1200 قیمت : 13,500,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 50 سوله : 50 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهران
زمین : 5000 سوله : 400 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 500 سوله : 200 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3000 سوله : 500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 280 سوله : 200 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 2000 سوله : 0 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 1200 سوله : 200 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآباد
زمین : 5000 سوله : 4000 ودیعه : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
خیابان اتحاد(جاده دماوند)
زمین : 80 سوله : 80 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 8000 سوله : 1000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3