خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 11000 سوله : 0 قیمت : 4,400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 4000 سوله : 0 قیمت : 660,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 860 سوله : 385 قیمت : 2,580,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 5376 سوله : 0 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 1140 سوله : 300 قیمت : 1,368,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 1450 سوله : 400 قیمت : 2,530,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 37 سوله : 37 قیمت : 1,110,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 38 سوله : 38 قیمت : 1,140,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 20000 سوله : 1200 قیمت : 60,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده ســــــاوه
زمین : 1700 سوله : 600 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 220 سوله : 100 ودیعه : 65,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 15000 سوله : 2000 ودیعه : 600,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 7500 سوله : 200 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 7500 سوله : 1100 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 5000 سوله : 1000 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3000 سوله : 1300 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 4000 سوله : 800 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده شرق تهـــران
زمین : 500 سوله : 400 ودیعه : 80,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3