خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 1000 سوله : 0 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 1000 سوله : 800 قیمت : 2,900,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 1000 سوله : 600 قیمت : 1,100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 200 سوله : 200 قیمت : 10,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 100 سوله : 100 قیمت : 12,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 2500 سوله : 400 قیمت : 12,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 5000 سوله : 660 قیمت : 25,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 26000 سوله : 0 قیمت : 1,550,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 51 سوله : 0 قیمت : 51,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2450 سوله : 0 قیمت : 857,500,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 242 سوله : 105 ودیعه : 60,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 750 سوله : 450 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 100 سوله : 100 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 200 سوله : 200 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 2500 سوله : 400 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 5000 سوله : 660 ودیعه : 400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نظرآباد
زمین : 8040 سوله : 3550 ودیعه : 4,200,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 130 سوله : 130 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 7500 سوله : 1200 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3