خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4000 سوله : 1300 قیمت : 60,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2135 سوله : 2000 قیمت : 40,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4200 سوله : 1800 قیمت : 150,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی محمود اباد
زمین : 2200 سوله : 3000 قیمت : 12,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 617 سوله : 230 قیمت : 12,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی فجر گرمسار
زمین : 2262 سوله : 540 قیمت : 18,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی قرچک
زمین : 513 سوله : 250 قیمت : 14,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 2500 سوله : 1000 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 12400 سوله : 0 قیمت : 70,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 1500 سوله : 530 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 900 سوله : 900 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 3000 سوله : 1200 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی فجر گرمسار
زمین : 2262 سوله : 540 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی کاوه ساوه
زمین : 5000 سوله : 1300 ودیعه : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 4000 سوله : 1600 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شنزار (شریف اباد)
زمین : 1950 سوله : 1100 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 550 سوله : 300 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5000 سوله : 0 ودیعه : 400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3300 سوله : 1300 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3