خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 1462 سوله : 750 قیمت : 1,700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 4000 سوله : 2000 قیمت : 4,600,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 5000 سوله : 0 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4400 سوله : 0 قیمت : 1,600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2000 سوله : 1100 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 15700 سوله : 2300 قیمت : 3,700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتـــهارد
زمین : 2400 سوله : 900 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 240 سوله : 240 قیمت : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریـــزک
زمین : 10000 سوله : 3000 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 10000 سوله : 480 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 5000 سوله : 500 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 925 سوله : 500 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 22000 سوله : 1000 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 110 سوله : 110 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 500 سوله : 400 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 2000 سوله : 800 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خـــــاوران
زمین : 10000 سوله : 2500 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 160 سوله : 80 ودیعه : 110,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 4300 سوله : 4300 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3