خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی پرند
زمین : 5000 سوله : 0 قیمت : 42,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتهارد
زمین : 7000 سوله : 4000 قیمت : 70,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 5525 سوله : 3000 قیمت : 66,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 12000 سوله : 2500 قیمت : 180,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3600 سوله : 2600 قیمت : 55,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گرمسار
زمین : 7000 سوله : 5300 قیمت : 60,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 300 سوله : 100 قیمت : 11,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نظرآباد
زمین : 900 سوله : 445 قیمت : 23,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 200 سوله : 200 قیمت : 5,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3360 سوله : 2000 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3500 سوله : 1400 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتهارد
زمین : 7000 سوله : 3000 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 1100 سوله : 800 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 3712 سوله : 2200 ودیعه : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 4000 سوله : 2100 ودیعه : 700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 840 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 672 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 3000 سوله : 1900 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 2000 سوله : 720 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 200 سوله : 200 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3