خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده مخصوص کرج
زمین : 5000 سوله : 0 قیمت : 60,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 250 سوله : 150 قیمت : 11,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 420 سوله : 420 قیمت : 8,400,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 5222 سوله : 1100 قیمت : 72,000,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده شرق تهران
زمین : 410 سوله : 410 قیمت : 18,450,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 197 سوله : 300 قیمت : 16,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 220 سوله : 500 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریزک
زمین : 6000 سوله : 2000 قیمت : 60,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 1700 سوله : 650 قیمت : 10,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 8800 سوله : 300 قیمت : 13,200,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 300 سوله : 600 ودیعه : 80,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1100 سوله : 600 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 500 سوله : 400 ودیعه : 250,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 60 سوله : 60 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 250 سوله : 250 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1100 سوله : 1000 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 150 سوله : 150 ودیعه : 1 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زواره ای
زمین : 5000 سوله : 2000 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 0 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3