خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 4700 سوله : 2700 قیمت : 3,700,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خـــــاوران
زمین : 10200 سوله : 3000 قیمت : 35,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریـــزک
زمین : 4533 سوله : 1000 قیمت : 54,396,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 50 سوله : 240 قیمت : 1,400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 1975 سوله : 0 قیمت : 1,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 4040 سوله : 2400 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4400 سوله : 1200 قیمت : 4,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 1200 قیمت : 3,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 1950 سوله : 800 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 1000 سوله : 460 قیمت : 850,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 1000 سوله : 700 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 350 سوله : 250 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1000 سوله : 290 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 10000 سوله : 1600 ودیعه : 120,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 360 سوله : 510 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 750 سوله : 550 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 180 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 600 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 40 سوله : 40 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 100 سوله : 100 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3