خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 2000 سوله : 0 قیمت : 1,600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی مامونیه
زمین : 2000 سوله : 0 قیمت : 720,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2100 سوله : 1600 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 4500 سوله : 1500 قیمت : 8,750,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 3500 سوله : 1100 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 4000 سوله : 1300 قیمت : 10,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خاوران
زمین : 200 سوله : 110 قیمت : 1,300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی سالاریه
زمین : 1540 سوله : 500 قیمت : 1,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2130 سوله : 300 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 246 سوله : 246 قیمت : 4,100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی سالاریه
زمین : 1540 سوله : 500 ودیعه : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خوارزمی
زمین : 2500 سوله : 700 ودیعه : 70,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ثامن الحجج(خاوران)
زمین : 300 سوله : 210 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک عباس اباد (علاقه مند)
زمین : 100 سوله : 60 ودیعه : 5,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 2500 سوله : 800 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خـــــاوران
زمین : 1000 سوله : 520 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 50 سوله : 50 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 200 سوله : 200 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 4000 سوله : 900 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی زاویـــــه
زمین : 2000 سوله : 600 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3