خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 350 سوله : 185 قیمت : 2,300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 250 سوله : 125 قیمت : 1,750,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 250 سوله : 125 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 190 سوله : 70 قیمت : 1,400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2145 سوله : 1100 قیمت : 0 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1200 سوله : 950 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 9000 سوله : 2900 قیمت : 3,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 3900 سوله : 1200 قیمت : 0 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 7380 سوله : 2500 قیمت : 11,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 1975 سوله : 0 قیمت : 1,280,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 73000 سوله : 1200 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 50 سوله : 35 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریـــزک
زمین : 700 سوله : 400 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خـــــاوران
زمین : 108 سوله : 108 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1200 سوله : 950 ودیعه : 80,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 200 سوله : 200 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4500 سوله : 1800 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 230 سوله : 150 ودیعه : 1,200,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 5500 سوله : 2800 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3