خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرستــــــان
زمین : 1000 سوله : 400 قیمت : 1,700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 4000 سوله : 600 قیمت : 11,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 36133 سوله : 4300 قیمت : 8,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی بهارستان کرج
زمین : 2000 سوله : 2000 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1557 سوله : 900 قیمت : 1,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 2400 سوله : 0 قیمت : 1,150,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده کرج تا قزوین
زمین : 2330 سوله : 1800 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 5000 سوله : 750 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 1500 سوله : 750 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 2000 سوله : 1000 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی بهارستان کرج
زمین : 2700 سوله : 2000 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 470 سوله : 470 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 650 سوله : 650 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 4000 سوله : 220 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1000 سوله : 0 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 2000 سوله : 500 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کوه سفید قم
زمین : 600 سوله : 0 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خـــــاوران
زمین : 150 سوله : 150 ودیعه : 5,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآبـــاد
زمین : 3000 سوله : 850 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3