خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی بهارستان کرج
زمین : 1800 سوله : 800 قیمت : 3,300,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 2300 سوله : 0 قیمت : 2,300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4200 سوله : 1200 قیمت : 3,700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3200 سوله : 980 قیمت : 1,600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2040 سوله : 520 قیمت : 2,300,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 1500 سوله : 670 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 240 سوله : 240 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خوارزمی
زمین : 7000 سوله : 2500 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی مامونیه
زمین : 7000 سوله : 0 قیمت : 800,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 300 سوله : 150 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 270 سوله : 270 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 100 سوله : 100 ودیعه : 5,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 200 سوله : 200 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 140 سوله : 140 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 2000 سوله : 800 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 1500 سوله : 500 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 250 سوله : 250 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 600 سوله : 300 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3