شهرک صنعتی بیجین ری

شهرک صنعتی بیجین ری

آدرس:جاده قدیم قم -تهران جنب پلیس راه حسن اباد

دارای 60 واحد صنعتی در زمینه مواد غذائی

جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته