شهرک صنعتی نظرآباد

شهرک صنعتی نظرآباد

آدرس شهرک صنعتی: اتوبان تهران- قزوين؛ كيلومتر 75 اتوبان قزوين-جنوب شهر نظر آباد

شهرك صنعتي سپهر

        احداث شهرك صنعتي مصوب غيردولتي سپهر نخست براساس موافقت هاي اوليه اخذ شده از استانداري تهران و ساير ادارات ذيربط استان از سال 1370 به عنوان ناحيه صنعتي نظرآباد، منطقه صنعتي سپهر و شركت صنعتي سپهر در زميني به مساحت 500 هكتار با پيگيريهاي بعمل آمده از سوي شهرداري وقت نظرآباد در داخل محدوده ي طرح هادي مصوب با كاربري صنعتي پايه ريزي و در ادامه با توجه به مشكلات فراروي صاحبان صنايع و سرمايه گذاران و به استناد آئين نامه اجرايي ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب 1380 مستند به مصوبه شماره 36690ت 26956ه مورخ 14/10/81 هيأت دولت مقدمات تغيير و تبديل به شهرك صنعتي مصوب غيردولتي فراهم و در نهايت مجوز پروانه بهره برداري شهرك مزبور در تاريخ 29/8/81 پس از طي مراحل قانوني از سوي وزارت صنايع و معادن در زميني به مساحت كل 4242969 مترمربع صادر گرديد.

       اين شهرك در حال حاضر داراي 127 واحد فعال مي باشد و ظرفيت نهايي براي شهرك مزبور در حدود 400 واحد توليدي -صنعتي در نظر گرفته شده است مي باشد.

شهرك صنعتي نظرآباد

       اين شهرك براساس مصوبه هيأت وزيران به شماره 43633ت 25633 ه مورخ 5/9/81 بعنوان جايگزيني پلاك محمدآباد (يكي از پلاك هاي 17 گانه مصوب شم

جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته