شهرک صنعتی صفادشت

شهرک صنعتی صفادشت

آدرس:جاده ملارد نرسیده به چهارراه بی بی سکینه

مشاغل موجود:غذائی  داروئی  سلولوزی  فلزی

موقعيت اقتصادی بخش صفادشت به جهت برخورداري از شهرك صنعتي مصوب با 600 كارخانه و كارگاه صنعتي ،30 واحد كشاورزي ،50 واحد دامداري و مرغداري و 5 هزار هكتار اراضي كشاورزي و 850 هكتار باغ مطلوب به نظر مي رسد. به طوري كه وجود شهرک صنعتی صفادشت و شرکت هاي فعال آن موجب كاهش جمعیت بیکار شهر شده است.

جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته