خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 300 سوله : 160 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی سالاریه
زمین : 64100 سوله : 3000 قیمت : 17,000,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 61000 سوله : 0 قیمت : 18,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتـــهارد
زمین : 3600 سوله : 1050 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده کرج تا قزوین
زمین : 800 سوله : 350 قیمت : 250,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی بهارستان کرج
زمین : 800 سوله : 400 قیمت : 450,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتـــهارد
زمین : 2400 سوله : 600 قیمت : 800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نظرآباد
زمین : 3000 سوله : 2600 قیمت : 2,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نظرآباد
زمین : 2650 سوله : 3000 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نظرآباد
زمین : 2500 سوله : 1000 قیمت : 800,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 330 سوله : 0 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 210 سوله : 180 ودیعه : 60,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 1200 سوله : 600 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 480 سوله : 160 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 3000 سوله : 800 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 220 سوله : 150 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 3500 سوله : 1250 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نظرآباد
زمین : 1700 سوله : 800 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 5000 سوله : 600 ودیعه : 60,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 200 سوله : 100 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3