خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 4000 سوله : 1200 قیمت : 5,700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 6500 سوله : 3800 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1530 سوله : 0 قیمت : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1250 سوله : 700 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 1200 سوله : 800 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 650 سوله : 400 قیمت : 800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 1106 سوله : 480 قیمت : 20,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1876 سوله : 0 قیمت : 550,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 1300 سوله : 600 ودیعه : 25,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3200 سوله : 650 ودیعه : 60,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی حیدریه
زمین : 3400 سوله : 1600 ودیعه : 450,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 600 سوله : 600 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 1106 سوله : 480 ودیعه : 250,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 1000 سوله : 600 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 640 سوله : 210 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 150 سوله : 150 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 200 سوله : 200 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3