خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرستان
زمین : 20000 سوله : 0 قیمت : 24,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 20000 سوله : 3600 قیمت : 55,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 160 سوله : 160 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 5000 سوله : 1000 قیمت : 180,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریم
زمین : 730 سوله : 260 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2040 سوله : 1000 قیمت : 25,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 1700 سوله : 1250 قیمت : 7,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 6400 سوله : 1500 قیمت : 28,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریم
زمین : 2200 سوله : 350 قیمت : 19,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 7000 سوله : 2400 قیمت : 22,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 7000 سوله : 2400 ودیعه : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 140 سوله : 140 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 140 سوله : 140 ودیعه : 700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5000 سوله : 2500 ودیعه : 700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2000 سوله : 1100 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده کرج تا قزوین
زمین : 100 سوله : 100 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 150 سوله : 150 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شنزار (شریف اباد)
زمین : 290 سوله : 477 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریار
زمین : 4000 سوله : 400 ودیعه : 250,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 1700 سوله : 650 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3