خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده خاوران
زمین : 8000 سوله : 2500 قیمت : 40,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3550 سوله : 1550 قیمت : 12,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 1400 سوله : 550 قیمت : 6,500,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآباد
زمین : 40000 سوله : 13000 قیمت : 340,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 100 سوله : 145 قیمت : 1,900,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 118750 سوله : 0 قیمت : 230,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خاوران
زمین : 200 سوله : 200 قیمت : 3,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 4800 سوله : 0 قیمت : 12,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 1500 سوله : 2500 قیمت : 25,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی پرند
زمین : 4125 سوله : 1300 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 8000 سوله : 2500 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
خیابان اتحاد(جاده دماوند)
زمین : 1000 سوله : 9 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 20000 سوله : 8000 ودیعه : 1 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 20000 سوله : 15000 ودیعه : 1 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 3600 سوله : 480 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 12000 سوله : 400 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 8400 سوله : 2600 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3000 سوله : 1044 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 700 سوله : 70 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
1 2 3