خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده ساوه
زمین : 1600 سوله : 800 قیمت : 16,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 4400 سوله : 1300 قیمت : 120,000,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهران
زمین : 250 سوله : 110 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 600 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 637 سوله : 637 قیمت : 17,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 710 سوله : 210 قیمت : 4,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شنزار (شریف اباد)
زمین : 1950 سوله : 900 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 90 سوله : 250 قیمت : 4,500,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 2000 سوله : 530 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرندک
زمین : 1200 سوله : 400 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
خیابان اتحاد(جاده دماوند)
زمین : 130 سوله : 130 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1000 سوله : 330 ودیعه : 70,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1000 سوله : 330 ودیعه : 70,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1500 سوله : 1200 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1000 سوله : 600 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شنزار (شریف اباد)
زمین : 90 سوله : 90 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3