خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 6200 سوله : 0 قیمت : 8,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ساوه
زمین : 25000 سوله : 1800 قیمت : 120,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ساوه
زمین : 1250 سوله : 570 قیمت : 21,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 630 سوله : 450 قیمت : 10,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریزک
زمین : 28200 سوله : 0 قیمت : 423,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 187 سوله : 187 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 1529 سوله : 2550 قیمت : 280,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 3550 سوله : 3700 قیمت : 60,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 270 سوله : 270 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی سمنان
زمین : 4000 سوله : 700 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 620 سوله : 500 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2000 سوله : 600 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریم
زمین : 500 سوله : 180 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 0 ودیعه : 700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 5000 سوله : 2000 ودیعه : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگان
زمین : 4000 سوله : 0 ودیعه : 900,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 60 سوله : 0 ودیعه : 200,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 1000 سوله : 450 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3