خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 2350 سوله : 2350 قیمت : 45,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 6000 سوله : 3000 قیمت : 27,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 9000 سوله : 0 قیمت : 27,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 4500 سوله : 3000 قیمت : 26,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 2756 سوله : 1300 قیمت : 18,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 2600 سوله : 700 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 250 سوله : 70 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 250 سوله : 180 قیمت : 14,000,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 1137 سوله : 600 قیمت : 200,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 150 سوله : 150 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 1000 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2000 سوله : 1500 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 120 سوله : 120 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی مامونیه
زمین : 850 سوله : 320 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 4000 سوله : 1000 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 3000 سوله : 1600 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 5000 سوله : 2500 ودیعه : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 200 سوله : 200 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 1400 سوله : 1000 ودیعه : 120,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3