خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 5880 سوله : 500 قیمت : 5,200,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 162 سوله : 120 قیمت : 1,200,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کاظم اباد
زمین : 2000 سوله : 0 قیمت : 560,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی اشتـــهارد
زمین : 1200 سوله : 500 قیمت : 1,150,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 260 سوله : 210 قیمت : 286,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی زاویـــــه
زمین : 150000 سوله : 6000 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 6600 سوله : 1380 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 10000 سوله : 0 قیمت : 3,600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 800 سوله : 900 قیمت : 800,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 5000 سوله : 500 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 170 سوله : 120 ودیعه : 25,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 100 سوله : 100 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 2000 سوله : 100 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 2000 سوله : 200 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 1000 سوله : 450 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 1500 سوله : 750 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 300 سوله : 255 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 300 سوله : 250 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3