خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
منطقه صنعتی کمرد
زمین : 150 سوله : 150 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شنزار (شریف اباد)
زمین : 2250 سوله : 0 قیمت : 4,700,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ساوه
زمین : 40000 سوله : 120 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 2750 سوله : 875 قیمت : 10,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی فجر گرمسار
زمین : 800 سوله : 350 قیمت : 650,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ثامن الحجج(خاوران)
زمین : 100 سوله : 60 قیمت : 1,400,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستوفی
زمین : 1228 سوله : 0 قیمت : 1,228,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 4400 سوله : 1600 قیمت : 9,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 4000 سوله : 2430 قیمت : 28,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 1700 سوله : 800 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
داخل شهر(تهران)
زمین : 1100 سوله : 1100 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریار
زمین : 1900 سوله : 1350 ودیعه : 400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5000 سوله : 1400 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 2250 سوله : 1200 ودیعه : 550,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 10000 سوله : 500 ودیعه : 260,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستوفی
زمین : 300 سوله : 120 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی بیجین ری
زمین : 3140 سوله : 800 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریار
زمین : 3500 سوله : 950 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
حومه کرج
زمین : 1124 سوله : 600 ودیعه : 600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1100 سوله : 950 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3