خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
حومه کرج
زمین : 750 سوله : 750 قیمت : 10,500,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآباد
زمین : 15000 سوله : 7500 قیمت : 70,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 2000 سوله : 0 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریزک
زمین : 3280 سوله : 2500 قیمت : 17,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 810 سوله : 400 قیمت : 2,400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی محمود اباد
زمین : 55000 سوله : 2500 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی محمود اباد
زمین : 45800 سوله : 3000 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 1500 سوله : 0 قیمت : 450,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 41780 سوله : 0 قیمت : 16,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 5000 سوله : 2400 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 100 سوله : 100 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهران
زمین : 300 سوله : 300 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریزک
زمین : 3280 سوله : 2500 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خوارزمی
زمین : 1700 سوله : 800 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی سلفچگان
زمین : 2500 سوله : 2000 ودیعه : 600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3600 سوله : 2100 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1400 سوله : 0 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1500 سوله : 700 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 9000 سوله : 300 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3