خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 120 سوله : 120 قیمت : 960,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی مامونیه
زمین : 80000 سوله : 0 قیمت : 1,600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1200 سوله : 600 قیمت : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده کرج تا قزوین
زمین : 7000 سوله : 1250 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 5000 سوله : 1400 قیمت : 3,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 5555 سوله : 0 قیمت : 2,400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 50 سوله : 0 قیمت : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2100 سوله : 1000 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 2700 سوله : 600 قیمت : 4,500,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 40000 سوله : 200 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 240 سوله : 130 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
بزرگراه ازادگــــــان
زمین : 270 سوله : 200 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی صفادشت
زمین : 5000 سوله : 1400 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 140 سوله : 140 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3700 سوله : 700 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 3200 سوله : 250 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 22000 سوله : 1000 ودیعه : 250,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 10000 سوله : 1000 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 24000 سوله : 7700 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
1 2 3