خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده رباط کریم
زمین : 310 سوله : 256 قیمت : 2,300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 8050 سوله : 2150 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1500 سوله : 800 قیمت : 13,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 350 سوله : 320 قیمت : 10,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 240 سوله : 240 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 600 سوله : 320 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 2200 سوله : 1400 قیمت : 25,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1500 سوله : 700 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 2100 سوله : 1200 قیمت : 15,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1000 سوله : 500 قیمت : 4,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1200 سوله : 500 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 120 سوله : 120 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریم
زمین : 500 سوله : 500 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهران
زمین : 1000 سوله : 200 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهران
زمین : 412 سوله : 240 ودیعه : 1,700,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهران
زمین : 412 سوله : 240 ودیعه : 70,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2000 سوله : 800 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریزک
زمین : 17000 سوله : 2000 ودیعه : 700,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده شرق تهران
زمین : 13000 سوله : 5000 ودیعه : 18,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 710 سوله : 600 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3