خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرستان
زمین : 21000 سوله : 1200 قیمت : 60,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 2320 سوله : 800 قیمت : 5,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 3200 سوله : 1200 قیمت : 80,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1200 سوله : 500 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 3200 سوله : 150 قیمت : 20,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 0 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1200 سوله : 700 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 120000 سوله : 5000 قیمت : 40,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 40736 سوله : 630 قیمت : 58,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
منطقه صنعتی کهریزک
زمین : 3800 سوله : 0 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 1000 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی مامونیه
زمین : 6000 سوله : 1500 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1500 سوله : 700 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شنزار (شریف اباد)
زمین : 90 سوله : 130 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 8000 سوله : 5400 ودیعه : 600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 3000 سوله : 1300 ودیعه : 250,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 110 سوله : 110 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 2000 سوله : 750 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3