خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1500 سوله : 720 قیمت : 2,250,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1080 سوله : 550 قیمت : 1,400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1200 سوله : 500 قیمت : 2,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 7000 سوله : 3900 قیمت : 14,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 288 سوله : 220 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی کــــاوه
زمین : 5100 سوله : 1000 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی کــــاوه
زمین : 5100 سوله : 1000 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 30000 سوله : 0 قیمت : 12,000,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 4717 سوله : 1900 قیمت : 10,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خوارزمی
زمین : 1700 سوله : 1000 قیمت : 1,800,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 220 سوله : 320 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 1300 سوله : 700 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
خیابان اتحاد(جاده دماونــــد)
زمین : 800 سوله : 800 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 40 سوله : 40 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 1300 سوله : 600 ودیعه : 25,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 3200 سوله : 650 ودیعه : 60,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی حیدریه
زمین : 3400 سوله : 1600 ودیعه : 450,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 600 سوله : 600 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3