خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی پرندک
زمین : 3200 سوله : 1200 قیمت : 12,000,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریار
زمین : 2200 سوله : 1100 قیمت : 21,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 1300 سوله : 500 قیمت : 15,600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 4800 سوله : 0 قیمت : 8,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی فجر گرمسار
زمین : 1650 سوله : 0 قیمت : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
خیابان اتحاد(جاده دماوند)
زمین : 5000 سوله : 2500 قیمت : 133,000,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهران
زمین : 280 سوله : 280 قیمت : 4,200,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریم
زمین : 1000 سوله : 0 قیمت : 6,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 300 سوله : 300 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1000 سوله : 0 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
منطقه صنعتی کهریزک
زمین : 17000 سوله : 2000 ودیعه : 700,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده شرق تهران
زمین : 13000 سوله : 5000 ودیعه : 18,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کرج
زمین : 710 سوله : 600 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 600 سوله : 0 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 1800 سوله : 0 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 5000 سوله : 1000 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده شرق تهران
زمین : 40 سوله : 230 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خاوران
زمین : 53 سوله : 0 ودیعه : 25,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 400 سوله : 400 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر

زمین : 50 سوله : 180 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3