خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی چیچک لو
زمین : 7000 سوله : 0 قیمت : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی چیچک لو
زمین : 10000 سوله : 1600 قیمت : 8,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 530 سوله : 455 قیمت : 2,200,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 85 سوله : 85 قیمت : 135,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 1700 سوله : 750 قیمت : 3,400,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زواره ای
زمین : 1000 سوله : 0 قیمت : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 113 سوله : 113 قیمت : 450,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 10000 سوله : 5000 قیمت : 14,000,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده کرج تا قزوین
زمین : 5000 سوله : 3000 قیمت : 1,700,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 2000 سوله : 350 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 90 سوله : 80 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده مخصوص کــــرج
زمین : 100 سوله : 0 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 470 سوله : 370 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 20000 سوله : 5600 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 288 سوله : 218 ودیعه : 180,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 1050 سوله : 200 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 400 سوله : 252 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 2000 سوله : 0 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3