خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 241 سوله : 180 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 5040 سوله : 1800 قیمت : 20,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ماهدشت
زمین : 53000 سوله : 0 قیمت : 53,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 10000 سوله : 3000 قیمت : 190,000,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریار
زمین : 500 سوله : 120 قیمت : 2,400,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریزک
زمین : 6500 سوله : 1300 قیمت : 12,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی جنت اباد
زمین : 4000 سوله : 570 قیمت : 5,500,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گرمدره
زمین : 1000 سوله : 0 قیمت : 3,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 3500 سوله : 1800 قیمت : 22,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2050 سوله : 1000 قیمت : 10,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 5000 سوله : 1350 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریزک
زمین : 3500 سوله : 1200 ودیعه : 1,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 30 سوله : 30 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 20 سوله : 20 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 1200 سوله : 600 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهران
زمین : 800 سوله : 360 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 300 سوله : 150 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 1500 سوله : 750 ودیعه : 1 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 10000 سوله : 3500 ودیعه : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریار
زمین : 300 سوله : 250 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3