خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 5000 سوله : 3300 قیمت : 6,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی خرم دشت
زمین : 1700 سوله : 750 قیمت : 7,500,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 40 سوله : 0 قیمت : 190,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستــــــان
زمین : 5059 سوله : 950 قیمت : 5,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2200 سوله : 1200 قیمت : 1,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 2500 سوله : 1500 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 1370 سوله : 1370 قیمت : 3,700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 10000 سوله : 0 قیمت : 8,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 5500 سوله : 950 قیمت : 1,600,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 500 سوله : 500 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 400 سوله : 400 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پـرنــــد
زمین : 4000 سوله : 0 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 3000 سوله : 700 ودیعه : 60,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده رباط کریـــــم
زمین : 5000 سوله : 200 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 550 سوله : 100 ودیعه : 10,000,000 اطلاعات بیشتر
قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین : 570 سوله : 200 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین : 450 سوله : 450 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 800 سوله : 160 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 300 سوله : 1 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3