خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی کاوه ساوه
زمین : 5470 سوله : 1220 قیمت : 28,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 1000 سوله : 0 قیمت : 4,200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 1000 سوله : 0 قیمت : 6,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 18000 سوله : 1200 قیمت : 320,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی بیجین ری
زمین : 3139 سوله : 2560 قیمت : 1 اطلاعات بیشتر
جاده ساوه
زمین : 70000 سوله : 3653 قیمت : 490,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 7750 سوله : 3000 قیمت : 110,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ساوه
زمین : 3750 سوله : 0 قیمت : 9,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ساوه
زمین : 1250 سوله : 400 قیمت : 5,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ساوه
زمین : 1250 سوله : 400 قیمت : 5,500,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 800 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1200 سوله : 540 ودیعه : 350,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 550 سوله : 220 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 810 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 600 سوله : 200 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1200 سوله : 600 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2000 سوله : 1000 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 320 سوله : 320 ودیعه : 600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شنزار (شریف اباد)
زمین : 125 سوله : 90 ودیعه : 350,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3