خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی چهاردانگه
زمین : 3900 سوله : 2100 قیمت : 45,000,000,000 اطلاعات بیشتر
حسن اباد فشافویه
زمین : 1000 سوله : 0 قیمت : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهران
زمین : 3800 سوله : 800 قیمت : 32,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 20525 سوله : 3250 قیمت : 20,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی کهریزک
زمین : 90 سوله : 90 قیمت : 28,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شکوهیه
زمین : 5600 سوله : 1900 قیمت : 20,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرندک
زمین : 650 سوله : 300 قیمت : 750,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 1530 سوله : 750 قیمت : 2,700,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 4800 سوله : 1100 قیمت : 11,000,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 2000 سوله : 700 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی زاویه
زمین : 11000 سوله : 2550 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 4200 سوله : 500 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین : 240 سوله : 240 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 7000 سوله : 4000 ودیعه : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرستان
زمین : 2700 سوله : 1600 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 260 سوله : 190 ودیعه : 40,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده خاوران
زمین : 450 سوله : 450 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
محدوده جنوب تهران
زمین : 350 سوله : 200 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین : 1000 سوله : 0 ودیعه : 20,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3