خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی فجر گرمسار
زمین : 3000 سوله : 850 قیمت : 4,800,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 6300 سوله : 200 قیمت : 30,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 180 سوله : 200 قیمت : 4,500,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم قم
زمین : 3000 سوله : 2000 قیمت : 35,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 2500 سوله : 0 قیمت : 7,500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی پرند
زمین : 2400 سوله : 1200 قیمت : 23,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 240 سوله : 240 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
60متــری شورآباد
زمین : 52000 سوله : 0 قیمت : 300,000,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 147 سوله : 147 قیمت : 3,500,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی عباس اباد
زمین : 550 سوله : 500 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 450 سوله : 0 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2040 سوله : 960 ودیعه : 300,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 140 سوله : 140 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 2400 سوله : 900 ودیعه : 200,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی ایوانکی
زمین : 226 سوله : 226 ودیعه : 100,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی شمس آباد
زمین : 1000 سوله : 500 ودیعه : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3