نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس:
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 1001 تا 2000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 5 میلیارد تا 10 میلیارد
اجاره بها:
کد مربوطه: 211144
تاریخ ثبت: 1400/03/18
توضیحات : زمین صنعتی جهت انبار جرثقیل برجی محدوده جاده ساوه تا منطقه آدران جهت خرید سند دار
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته