نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس:
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 30 تا 50 میلیون
اجاره بها: از 5 تا 10 میلیون
کد مربوطه: 211140
تاریخ ثبت: 1400/02/14
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته