نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس:
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 30 تا 50 میلیون
اجاره بها: از 10 تا 20 میلیون
کد مربوطه: 206136
تاریخ ثبت: 1400/01/13
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته