نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: جاده مخصوص کرج
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 204125
تاریخ ثبت: 1399/12/19
توضیحات : جهت اجاره یا مشارکت در سود پروژه به صورت توافقی - محصولات بهداشتی و آرایشی
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته