نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: خیابان اتحاد(جاده دماوند)
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 199126
تاریخ ثبت: 1399/12/07
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته