نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: داخل شهر(تهران)
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها: از 5 تا 10 میلیون
کد مربوطه: 199123
تاریخ ثبت: 1399/11/28
توضیحات : برق ۱۵۰ آمپر به بالا
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته