نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: جاده خاوران
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 1 تا 3 میلیارد
اجاره بها:
کد مربوطه: 191116
تاریخ ثبت: 1399/08/21
توضیحات : معاوضه با اپارتمان تهران
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته