نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: مناطق صنعتی شهریار
زمین: 501 تا 1000 متر مربع
سوله: 1001 تا 2000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 1 تا 3 میلیارد
اجاره بها:
کد مربوطه: 189108
تاریخ ثبت: 1399/07/08
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته