نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: شهرک صنعتی شمس آباد
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 1 تا 3 میلیارد
اجاره بها:
کد مربوطه: 188104
تاریخ ثبت: 1399/06/28
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته