نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: بزرگراه ازادگان
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها: از 5 تا 10 میلیون
کد مربوطه: 186101
تاریخ ثبت: 1399/06/04
توضیحات : بامحوطه 500 متر مستقل
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته