نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: شهرک صنعتی کاسپین
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 3 تا 5 میلیارد
اجاره بها: از 1 تا 2 میلیون
کد مربوطه: 185098
تاریخ ثبت: 1399/05/21
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته