نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: شهرک صنعتی عباس اباد
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 1 تا 3 میلیارد
اجاره بها:
کد مربوطه: 185097
تاریخ ثبت: 1399/05/20
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته