نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: جاده مخصوص کرج
زمین: 501 تا 1000 متر مربع
سوله: 1001 تا 2000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 5 میلیارد تا 10 میلیارد
اجاره بها: از 2 تا 5 میلیون
کد مربوطه: 180061
تاریخ ثبت: 1399/02/18
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته