نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: بزرگراه ازادگان
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از500 میلیون تا 1 میلیارد
اجاره بها:
کد مربوطه: 179040
تاریخ ثبت: 1398/12/22
توضیحات : محدوده تقاطع بزرگراه آزادگان و جاده ساوه تا یک میلیارد و دویست میلیون تومن
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته