نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: شهرک صنعتی پیشوا
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 1 تا 500 میلیون
اجاره بها:
کد مربوطه: 177022
تاریخ ثبت: 1398/10/11
توضیحات : تا ۶۰۰ میلیون. گاز و آب و برق وسند صنعتی
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته