نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: جاده قدیم کرج(65متری فتح)
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 1 تا 500 میلیون
اجاره بها:
کد مربوطه: 177019
تاریخ ثبت: 1398/10/03
توضیحات : نیاز به سوله صنعتی جهت تولید قطعات الکترونیکی از 150متری به بالا محدوده شادآباد و بزرگراه فتح و آزادگان و مناطق جنوبی تهران
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته