نوع معامله: فروش نوع پروانه: صنعتــــــی
نام مشاور: شعبه دو 09100909056__ 56226053 آدرس: منطقه صنعتی کهریـــزک
زمین: 25330 متر
سوله: 0 متر
متراژ اداری: 0 متر
ارتفاع سوله: 0 متر
کف سوله: بتون
کف محوطه: بتون
پوشش سقف: غیر مسقف
کارگری: 0
آب: ندارد
برق: 0
تاسیسات:
وضعیت ثبتی: شش دانگ
گاز: ندارد
تلفن: ندارد
ودیعه / قیمت کل : 50,660,000,000
اجاره بها: 0
توضیحات: سه تاسند 13هزارمتری-8هزارمتری-و4هزارمتری دارد
کد مربوطه: 633024
تعداد بازدید: 15
تاریخ ثبت: 1398/10/23
آخرین ویرایش:
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته