شهرک صنعتی خرم دشت

شهرک صنعتی خرم دشت

آدرس شهرک صنعتی: 28 کیلومتری جاده تاکستان اوج

واقع در شهرستان: تاکستان
مساحت کل شهرک(هکتار): 2234
مساحت فاز عملیاتی(هکتار): 300
مساحت صنعتی(هکتار): 179
تعداد قراردادهای منعقده: 98
مساحت واگذار شده(هکتار): 0
تعداد واحد های به بهره برداری رسیده: 12
تعداد اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده(نفر): 227
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز: 86

آب: دارد برق: دارد تلفن: دارد گاز: ندارد دسترسی اینترنت (بدون نیاز به گرفتن پیش شماره): ندارد تصفیه خانه فاضلاب: ندارد پست فشا

جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته