شهرک صنعتی فیروز کوه

شهرک صنعتی فیروز کوه

آدرس شهرک صنعتی: واقع در محور تهران- فيروزكوه ؛ 5 كيلومتر بعد از شهر فيروزكوه در فاصله 125 كيلومتري شهر تهران ميباشد

واقع در شهرستان: تهران
مساحت کل شهرک(هکتار): 205
مساحت فاز عملیاتی(هکتار): 80.66
مساحت صنعتی(هکتار): 78
تعداد قراردادهای منعقده: 121
مساحت واگذار شده(هکتار): 0
تعداد واحد های به بهره برداری رسیده: 29
تعداد اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده(نفر): 829
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز: 27
فاصله تا فرودگاه: 125 کیلومتر
فاصله تا راه آهن: 7 کیلومتر
فاصله تا مرکزاستان: 125 کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین شهرستان: 2 کیلومتر
فاصله تا گمرک: 125 کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین بندر: 1235 کیلومتر
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته