شهرک صنعتی چیچک لو

شهرک صنعتی چیچک لو

چیچکلو

چیچکلو قدمتی بیش از 1700 سال نیز دارد از مالکان اصلی این روستا که در 700 سال پیش زندگی می کردند می توان زینل بگ رحیمی را نام برد

  35°33'45"N   51°12'21"E :مختصات

 

 

آ آدرس: استان تهران - شهر اسلام‌شهر - انتهای - خیابان کاشانی - شهرک صنعتی چیچکلو

 

جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته