شهرک صنعتی سیمین دشت

شهرک صنعتی سیمین دشت

 شهرک صنعتي سيمين دشت

این شهرک  تا اواخر سال گذشته بعنوان منطقه صنعتي غیر  مصوب محسوب مي گردد كه مراحل مصوب شدن آن در پایان سال 1389 انجام پذیرفت ودر حال حاضر یکی از شهرکهای مصوب استان به حساب می آیدكه با مساحتي حدود 80 هكتار و 170 واحد فعال از سال 1354 در جاده كرج، شهريار (نرسيده به شهرك وحدت ) استقرار يافته است.

جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته