شهرک صنعتی کاسپین

شهرک صنعتی کاسپین

آدرس شهرک صنعتی: کیلومتر 25جاده اتوبان قزوین-تهران-روبروی نیروگاه شهیذ رجایی-

واقع در شهرستان: آبیک
مساحت کل شهرک(هکتار): 565
مساحت فاز عملیاتی(هکتار): 360
مساحت صنعتی(هکتار): 211
تعداد قراردادهای منعقده: 211
مساحت واگذار شده(هکتار): 0
تعداد واحد های به بهره برداری رسیده: 97
تعداد اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده(نفر): 4319
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز: 114
فاصله تا فرودگاه: 100 کیلومتر
فاصله تا راه آهن: 0 کیلومتر
فاصله تا مرکزاستان: 30 کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین شهرستان: 25 کیلومتر
فاصله تا گمرک: 0 کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین بندر: 0 کیلومتر
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته