شهرک صنعتی لیِِِِــــــا

شهرک صنعتی لیِِِِــــــا

آدرس شهرک صنعتی: 14 کیلومتری جاده قزوین بویین زهرا

واقع در شهرستان: بوئین زهرا
مساحت کل شهرک(هکتار): 267
مساحت فاز عملیاتی(هکتار): 267
مساحت صنعتی(هکتار): 193
تعداد قراردادهای منعقده: 393
مساحت واگذار شده(هکتار): 0
تعداد واحد های به بهره برداری رسیده: 266
تعداد اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده(نفر): 6535
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز: 127
فاصله تا فرودگاه: 150 کیلومتر
فاصله تا راه آهن: 10 کیلومتر
فاصله تا مرکزاستان: 14 کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین شهرستان: 14 کیلومتر
فاصله تا گمرک: 8 کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین بندر: 0 کیلومتر
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته