شهرک صنعتی محمودیه

نشاني: كيلومتر18 اتوبان قم تهران

مساحت: 341 هكتار.

توسعه آتي شهرك: 500 هكتار.

مساحت زمين صنعتي: 245 هكتار.

خدمات زير بنايي: آب، برق، تلفن، گاز، راههاي ارتباطي مناسب، شبكه روشنايي و فضاي سبز.مزايا و ويژگيهاي شهرك صنعتي محمودآباد

  • نزديكي به مركز استان.
  • مجاورت و نزديكي به مركز كشور به عنوان بزرگترين بازار توليد و مصرف.
  • وجود امكانات زيربنايي اعم از برق، آب، گاز، تلفن و راههاي ارتباطي مناسب.
  • واگذاري حق بهره برداري از زمين به صورت 30% نقد و 70% اقساط 30 ماهه.
  • صدور مجوز ساخت و ساز و پايان كار مستقيما توسط شركت شهركهاي صنعتي. (بدون دريافت وجه و بدون نياز به اخذ مجوز از شهرداري و ارگانهاي ديگر)
  • امكان استفاده از تخفيف اقساط براي واحدهايي كه زودتر از جدول زمانبندي به بهره برداري برسند.
  • امكان ترهين دفترچه‌هاي قرارداد تخصيص زمين، جهت دريافت تسهيلات بانكي.
  • قرار گرفتن در منطقه كمتر توسعه يافته و خارج از شعاع 30 كيلومتري مركز استان و استفاده از مزاياي مالياتي آن  
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته