نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: محدوده شرق تهـــران
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 1 تا 10 میلیون
اجاره بها: از 1 تا 2 میلیون
کد مربوطه: 175010
تاریخ ثبت: 1398/09/07
توضیحات : تولیدی 24 ساعته
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته