نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: منطقه صنعتى آدران(جاده ساوه)
زمین: 2001 تا 3000 متر مربع
سوله: 5001 تا 10000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 50 میلیون به بالا
اجاره بها: از 20 تا 30 میلیون
کد مربوطه: 175009
تاریخ ثبت: 1398/09/02
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته