نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: جاده ســــــاوه
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 30 تا 50 میلیون
اجاره بها: از 2 تا 5 میلیون
کد مربوطه: 171018
تاریخ ثبت: 1398/07/19
توضیحات : جهت بسته بندی مواد غذایی نیازمند اجاره یه سوله حدود ۲۰۰ متری هستم
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته