نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس:
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 20 تا 30 میلیون
اجاره بها:
کد مربوطه: 171011
تاریخ ثبت: 1398/07/15
توضیحات : نیاز به محل جهت تولید ظروف یبارمصرف دارم
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته