نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: شهرک صنعتی شکوهیه
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 20 تا 30 میلیون
اجاره بها: از 1 تا 2 میلیون
کد مربوطه: 171008
تاریخ ثبت: 1398/07/12
توضیحات : حتما در محدوده شیمیایی باشد برای تولید کود شیمیایی
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته