نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: شهرک صنعتی محمودیه
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 20 تا 30 میلیون
اجاره بها: از 2 تا 5 میلیون
کد مربوطه: 170008
تاریخ ثبت: 1398/07/10
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته