نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: شهرک صنعتی عباس اباد
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 30 تا 50 میلیون
اجاره بها: از 1 تا 2 میلیون
کد مربوطه: 170006
تاریخ ثبت: 1398/07/07
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته