نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: محدوده شرق تهـــران
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 20 تا 30 میلیون
اجاره بها:
کد مربوطه: 170003
تاریخ ثبت: 1398/06/26
توضیحات : برق آمپر بالا ۷۵ به بالا
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته