نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: قلعه حسن خان(شهر قدس)
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 30 تا 50 میلیون
اجاره بها: از 5 تا 10 میلیون
کد مربوطه: 169001
تاریخ ثبت: 1398/06/11
توضیحات : نیاز به یک سوله برای اجاره داریم فوری. مهدوده شهر قدس یا خود شهر قدس . با محیط اداری . لطفا تماس بگیرید
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته