نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: محدوده شرق تهـــران
زمین: 2001 تا 3000 متر مربع
سوله: 1001 تا 2000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 50 میلیون به بالا
اجاره بها: از 5 تا 10 میلیون
کد مربوطه: 168995
تاریخ ثبت: 1398/06/05
توضیحات : 700 تا 1000 متر هم کافیه برق ۲۰۰
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته