نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس:
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 1 تا 10 میلیون
اجاره بها: از 2 تا 5 میلیون
کد مربوطه: 168994
تاریخ ثبت: 1398/06/03
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته