نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس:
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 161818
تاریخ ثبت: 1397/04/20
توضیحات : انبار نگهداری کالا
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته