نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: شهرک صنعتی زواره ای
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 161816
تاریخ ثبت: 1397/04/20
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته