نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: بزرگراه ازادگــــــان
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 161803
تاریخ ثبت: 1397/04/13
توضیحات : 600-700متر جهت خرید
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته