نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 161785
تاریخ ثبت: 1397/04/02
توضیحات : 90متری تهران بتن
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته