نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 161782
تاریخ ثبت: 1397/03/28
توضیحات : 100متر بهداشتی انبار مواد غذایی
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته