نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: جاده مخصوص کــــرج
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 161781
تاریخ ثبت: 1397/03/28
توضیحات : 500متر انبار پخش -جاده قدیم و مخصوص
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته